Opsætning af autotagging i Bingads

Vælg Tools -> Preferences (rød boks).
Hvis Autotagging (blå boks) ikke er sat til On, så vælg Edit account settings (rød pil)

Herefter får du adgang til at klikke Autotagging til via checkboksen

Hvis du selv har sat manuel tagging op på nogle af dine annoncer, så skal du flytte markeringen til “Keep my existing tags and add any that are missing” – ellers lader du den bare står, som den gør i første markering.

Husk at gemme dine ændringer efterfølgende.