Liste over forkortelser – oversigt over mest brugte forkortelser

LOL laughing out loud Ler højlydt
SS Smiling Sweet Smiler sødt
FTW For the win For at vinde / sådan!
SF Smiler frækt
OMG Oh my good Vildt overrasket
OMG Oh my good Vildt overrasket
OMFG Oh my fucking good Vildt overrasket – oftest med negativ ladning
IMHO in my humble opinion
TMI Too much information
BFF best friends forever
AFK Away from keyboard
DTF Down to fuck
Fomo Fear of missing out
ICYMI In Case You Missed it
IRL In real life
NSFW Not safe for work Billeder video mm som ikke egner sig til at blive set i arbejdstiden
ROFL Rolling on floor laughing ruller rundt på gulvet og griner
Tl;Dr Too long; didn’t read
WTF What the fuck Overrasket / kan det passe?
YoLo You only live once
WWJD What would JESUS do
RIP Rest in peace
IANAL I Am Not A Lawyer
DFTT Don’t Feed The Troll
NOOG new on online gaming